Med en arkiveringslösning från BBS kan du ta ett kraftfullt grepp om din datahantering.

Ökade datamängder, nya regelverk såsom GDPR och förändrade beteendemönster ställer nya krav på morgondagens lagringslösningar. Användare och applikationer genererar allt mer data, med svällande primärlagring och allt längre backuptider som följd. Samtidigt ställs ökade krav från lagstiftarnas sida på hur detta data ska hanteras, med konsekvenser för datats klassificering, livscykelhantering och säkerhet.

TEL: 08-34 22 28

MAIL: info@bbs.se

Lösningen bygger på en av marknadens mest sofistikerade arkiveringsplatformar från Hitachi Vantara och kombinerar intelligent mjukvara med skalbar och kostnadseffektiv lagring.

Vi hjälper dig att förenkla din tillvaro genom att automatisera viktiga funktioner såsom migrering, livscykelhantering och integritetskontroll. Med hjälp av policys kan du styra och säkerställa att rätt åtgärder utförs på rätt data, i rätt tid. Lösningen erbjuder även kraftfull indexerings- och klassificeringsfunktionalitet som tillsammans med en global sökfunktion underlättar informationshanteringen och gör det enkelt att snabbt hitta rätt data. Till exempel vid en förfrågan från en myndighet.

Till skillnad från en traditionell arkiveringslösning så bibehåller slutanvändarna åtkomst till sitt data. Detta möjliggör att en större andel data arkiveras, med kortare backuptider och en reducerad primärlagring som följd.

Vare sig det handlar om traditionellt data såsom filer, mail, ljud och bild eller nyare typer av data som genereras av IoT-lösningar eller maskiner, så lagras allt i ett tillverkaroberoende format för att därmed säkra informationens tillgänglighet över tid.

Låt oss hjälpa dig att  implementera framtidens arkiveringsplattform. BBS finns där hela vägen. Från design och implementation till en färdigkonfigurerad och integrerad lösning.