BBS kan stödja din verksamhet med rådgivning vid situationer där objektiv feedback kan vara värdefull från någon med tidigare erfarenhet från situationen. Vi erbjuder rådgivning vad gäller:

  • teknikval

  • utformning eller utvärdering av IT-strategier

  • finansiering av IT-lösningar

  • upphandling av produkter eller lösningar

En central del i rådgivningen är vår förmåga att kunna realisera förslagen.

TEL: 08-34 22 28

MAIL: info@bbs.se