Med all den kompetens som våra konsulter besitter kan vi erbjuda olika typer av projektledning.

Dels kan det innebära projektledning i samband med etablering av lösningar som BBS levererar till dig som kund,

dels projektledning baserat på din rådande situation i övrigt, och behov av ledning eller förstärkning för ett specifikt projekt, eller inom ett definierat område.

Våra projektledares roll är att leda, styra och koordinera alla aktiviteter och funktioner som ligger inom ramen för ett definierat projekt. I rollen ingår att stämma av de olika delarna i projektet, rapportera till styrgrupp och hantera detta på ett professionellt och smidigt sätt.

Våra projektledares roll är att arbeta mot ett mål avseende tid, kvalitet och ekonomi med hjälp av överenskomna tidsplaner med milstolpar, riskanalyser, kontrollplaner och ekonomisk uppföljning.

Vidare arbetar våra projektledare engagerat och motiverat tillsammans med medlemmarna i projektgruppen , med målet att leverera rätt sak i rätt tid med bästa kvalité.

Om vi får titta på dina behov och tidsramar så är vi övertygade om att vi kan  hitta en lämplig resurs för dig.

TEL: 08-34 22 28

MAIL: info@bbs.se