Säkerställ att verksamheten har rätt marknadsvärden i balansräkningen. Att korrekt uppskatta IT-tillgångarnas egentliga marknadsvärde är tidskrävande och förutsätter god marknadskännedom. Tack vare vårt breda kontaktnät och närvaro på brokermarknaden kan vi hjälpa dig att korrekt värdera verksamhetens IT-tillgångar utifrån rådande marknadspriser.

 

TEL: 08-34 22 28

MAIL: info@bbs.se