Att säkerhetskopiera sitt data är en självklar nödvändighet.

Ökande krav på dataskydd och tillgänglighet ställer allt högre krav på den tekniska plattformen för säkerhetskopiering hos kunder idag. Från att tidigare ha använt traditionell säkerhetskopiering till tape eller disk, så har nu möjligheterna utökats genom nya tekniska lösningar och appliances. Backup appliances är speciellt framtagna för ändamålet och är enklare att implementera och administrera vilket gör arbetet både enklare och mindre personkrävande, vilket i sin tur leder till lägre kostnader. Möjligheten till inbyggda säkerhetskopior ingår också idag som en integrerad funktion i många av de lösningar vi levererar.
Dels för objekt- och arkivlagring, dels vad gäller molntjänster -
allt från privata och hybrida till publika molntjänster.

BBS levererar och implementerar säkerhetskopieringslösningar över hela spektrat som finns idag, allt från traditionella lösningar till objektlagring, appliances samt molntjänster.  Din organisations unika krav på dataskydd och tillgänglighet styr vilken lösning som passar din organisations verksamhet bäst. 

Vi har erfarna specialister inom dataskydd som kan hjälpa dig att identifiera rätt lösning för dina behov.
Kontakta oss så berättar vi mer.

TEL: 08-34 22 28

MAIL: info@bbs.se