BBS har ett direkt samarbete med ett fåtal IT-tillverkare, men BBS kan leverera produkter från i stort sett alla IT-tillverkare.

Som kund har du de mest varierande behov, och för att hitta rätt lösning utgår vi ifrån den utrustning du har idag.

Frekventa volymprodukter kan vi alltid leverera, och med hjälp av vårt, sedan mer än 25  år, etablerade globala kontaktnät kan vi även hitta och omgående leverera produkter som normalt har leveranstider på 4-6 veckor.

Produkter som kan vara aktuella är bl a:

  • Servrar för olika plattformar

  • Cpu-kort och minnen till servrar

  • Storage, SAN-switchar m.m.

  • Nätverksutrustning

  • Printrar och efterbehandlingsutrustning

  • Kommunikationsutrustning

Dessutom hjälper vi kunden med det han/hon vill bli av med.

 

TEL: 08-34 22 28

MAIL: info@bbs.se