I komplexa IT-miljöer kan det vara svårt att hålla reda på all hårdvara, mjukvara och alla tillhörande avtal. Utan full transparens är det svårt att undvika onödiga inköp, fastställa tillförlitliga budgetar, bibehålla en uppdaterad servicekatalog eller säkerställa korrekta chargebacks.

Låt BBS hjälpa dig att få ut det mesta av dina tillgångar. Vi kan hjälpa din verksamhet med:

  • Kartläggning av tillgångar & finansiell analys

  • Kartläggning av konsumtionsmönster

  • Upprättande av prismodell & tjänstekatalog

  • Fastställa KPI och SLA

  • Skapa rutiner/processer för kontinuerlig uppföljning

 

TEL: 08-34 22 28

MAIL: info@bbs.se