BBS strävar efter djupa och nära samarbeten med våra kunder, och vi sätter en ära i att leverera högkvalitativa tjänster inom ramen för hela livscykeln.

Bland konsulttjänster som erbjuds för drift, support och förvaltning kan nämnas daglig SAN- administration, genomförande av backup, återläsningstester, förändringshantering, planering, migrering, förebyggande underhåll, uppgradering, uppföljning och fortlöpande dokumentation av SAN och lagring, samt prestandamätningar, hälsokontroller och åtgärdsplaner för SAN och lagring.

 

TEL: 08-34 22 28

MAIL: info@bbs.se