På BBS tänker vi långsiktigt

BBS strävar efter djupa och nära samarbeten med sina partners. För att få bästa kännedom om de produkter och tjänster som vi levererar till våra kunder så vill vi arbeta med dem som ligger först i värdekedjan hos våra partnerföretag, nämligen utvecklare, ingenjörer och produktansvariga. Först då får vi rätt insikt om produkten och dess potential, och får även information om utvecklingssteg och produktlanseringar på bästa sätt.

Vi är övertygade om att med en verklig förståelse av kundens behov och en djup kunskap om levererade produkter, kan vi tillhandahålla en betydligt högre och rikare leveransuppfyllelse. Vi vill att kunden i så hög grad som möjligt skall uppleva ett 1-1 förhållande mellan sitt behov och vår leverans. Vi har därför valt att vara återförsäljare av endast ett fåtal hårdvaru- och mjukvaruprodukter samt tillhörande tjänster.

För att ytterligare ha möjlighet att leverera unika produkter och tjänster redan innan dessa nått den svenska marknaden, alternativt ej längre finns tillgängliga på den svenska marknaden, så har vi sedan tjugofem (25) år tillbaka varit etablerade på den s.k. brokermarknaden.

Brokermarknaden kan beskrivas som ett informellt, globalt nätverk av företag inom IT-branschen där i stort sett alla IT-produkter tillhandahålles. Många gånger sker detta tidigare och ibland till ett lägre pris, än när produkten lanseras på den svenska marknaden.

Utmärkelser

Emea hitachi spirit award 2011

hitachi data systems partner of the year 2012

 

Partnerföretag