Välj rätt moln för ditt företag

Molnet har blivit en fråga som många företag måste förhålla sig till. Det är en ny leveransmodell av IT-infrastruktur som ger nya utmaningar och ställer nya frågor. Är vi redo? Hur gör vi? Vad kan vi göra? Vad bör vi göra? Vad innebär det egentligen? Frågorna kan vara många och olika beroende på var ni kommer ifrån. Svaren beror på era behov, vilka ni är, och vart ni är på väg.

Du kan begränsa frågeställningarna och prova på molnets fördelar genom att ta första steget med det privata eller hybrida molnet. Vi hjälper dig att reda ut dina alternativ, och vad som är rätt steg för din organisation.

TEL: 08-34 22 28

MAIL: info@bbs.se

Det privata molnet

Ett privat moln är alternativet för dig som prioriterar säkerhet, vill komma igång snabbt och undvika de långvariga integrationsprojekt som det publika molnet ofta är förknippat med. Allt lagras i ditt datacenter och hanteras av dig.

Det privata molnet blir det centrala navet i den nya lagringsarkitekturen varifrån du kan erbjuda lagring som en intern tjänst till användare i den vidare organisationen. Härmed elimineras långa provisioneringstider, och ger dina användare den lagringsyta som de behöver, när de behöver den. Och du tar betalt för det de använder, varken mer eller mindre.

Tack vare en mera centraliserad och automatiserad datahantering kan du minska antalet silos, reducera komplexiteten i datacentret och förbättra den operationella effektiviteten.

Lösningen stödjer standardiserade objektlagringsformat och integrerar friktionsfritt (eng. seamless) med ett stort urval av applikationer, såväl tredjeparts- som egenutvecklade. Allt data lagras i ett leverantörsoberoende format för att säkerställa informationens tillgänglighet över tid.

Sammantaget kan du erbjuda din organisation en mycket skalbar, flexibel och kostnadseffektiv lagring, i nivå med det publika molnet. Kontakta oss för mer information.

Det hybrida molnet

Med en hybrid molnlösning kan du kombinera det privata molnets säkerhet med det publika molnets flexibilitet och skalbarhet, till ett minimum av integrationskostnader. Lösningen bygger på vår privata molnlösning, som får agera som en cloud gateway till publika molntjänster som Amazon AWS, Microsoft Azure eller Google Cloud Platform.

Ditt privata moln hanterar all datatrafik mellan användare och molntjänsten, och kan vid behov flytta data mellan olika molnleverantörer. Ett enklare och säkrare sätt att få tillgång till det publika molnet finns inte.

Skalbar, Backup-fri Cloud Gateway

till ditt privata moln

Förenkla filhantering och reducera dina lagringskostnader - skalbar, backup-free cloud gateway till ditt privata moln.

Med en Cloud-Gateway kan du centralisera din datahantering, eliminera silos och förbättra operationell effektivitet. Centraliserad filhantering ger mer kontroll, bättre säkerhet och dataskydd samt reducerar IT-kostnader och komplexitet. Du erhåller bottenlös/outsinlig, backupfri lagring från ditt privata moln till dina lokala kontor. Allt med snabb implementering och enkel managering.